Дегустация с учебна цел във Велико Търново

Българската Асоциация на Професионалните Сомелиери има 11 деистващи клуба в големите градове на страната, в морски и планински курорти.

На 07 октомври 2008г. се проведе една от редовните сбирки на клуба на Българската Асоциация на Професионалните Сомелиери във Велико Търново.

Дегустациите в клубовете на БАПС се провеждат с учебна цел. Това са организирани мероприятия за придобиване на професионални умения и с цел повишаването на нивото им. Основани са на доброволно присъствие и са безплатни за членовете на Асоциацията. Дегустациите се провеждат по методите на органолептичния анализ и “на сляпо”.  Това означава че участниците в такава дегустация не получавт информация какъв е сортовият състав на виното, кой е производителя, от кой регион е и други ориентурувъчни данни, единственнто нещо което е важно в този вид дегустации е съдържанието на чашата. Целта е да се оцени виното като вино и без да се влияе оценката от пазрната или производствена информация. Вината естествено се подбират и градират по критери за вид, качество и цена. Трапезните вина и вината с по-ниска пазарна цена се сравняват с такива а, резерви и вина с по-високи цени с отговарящи на тези критерии.

PomeshtenieZaSahranenieNisovo

Вината се опаковат в непрогледна опаковка, номерират се опакованите бутилки, и се описват в дегустационнен протокол, на всеки от дегустационната комисия се предоставят дегустационни листове по образец приет от Националната Лозаро-Винарска Камара за и в съотвествие с броя на напитките за дегустиране. Попълването става по реда на органолептичния анализ и по критериите в листа. След попълването на оценките се коментира пробата с цел развитие на описателният речник в съответствие с познанията на клиентите в заведенията за хранене, като се използват точни и нетехнологични понятия. Посочва се и предполагаема доставна цена. След приключване на дегустацията на група вина се коментира цялата група и се разкрива тайната на пробите т.е. показват се какви вина са били дегустирани. Това е съпътствано с коментар за външен вид и етикет спрямо цена и качество по оценки.

След приключване на дегустацията Дегустационните листове се събират заедно с протокола и списъка на присъстващите и съхраняват от Региопналния Координатор на Асоциацията.