Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 19 април 2012г. в гр.Пловдив

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 19.април 2012г. в гр.Пловдив. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.