Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 20 септември 2009г. във Велико Търново

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 20 септември 2009г. във Велико Търново. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.