Национална Координационна среща на БАПС се проведе от 18 април 2013г. в Пловдив

Национална Координационна среща на БАПС се проведе от 18 април 2013г. в гр.Пловдив. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.