Национална Координационна среща на Българска Асоциация на Професионалните Сомелиери

Национална Координационна среща на Българска Асоциация на Професионалните Сомелиери – БАПС ще се проведе от 10 до 12 януари 2014г. с градовете: гр.Севлиево, гр.Велико Търново, гр.Варна, гр.Бургас, гр.Казанлък, гр.Пловдив и гр. София.

По време на срещата ще се обсъждат въпроси и задачи свързани с дейността заложена в устава на Българска Асоциация На Професионалните Сомелиери – БАПС. 

seminar-events