Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 19 септември 2010г. в с.Арбанаси

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 19 септември 2010г. в с.Арбанаси. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.