Обучение на учителите по практика от професионалните гимназии с паралелки „Туризъм”

На 11 и 12 септември 2007 г. бе проведено обучение на учители по практика от професионалните гимназии по туризъм в България. Събитието беше организирано от Българска Асоциация на Професионалните Сомелиери,Българска Асоциация на Барманите и Българска Асоциация на Професионалните Гимназии по Туризъм. Лектор в сомелиерството беше г-н Михаил Марковски председател на БАПС, лектори по барманство бяха Пенчо Пенчев Президент на БАБ и рекордьор в Книгата на Гинес и г-н Иван Филипов вицепрезидент на БАБ.

Засегнатите теми в сомелиерството бяха професионални умения,лозарство, винарство,винени региони в България, сервиране, декантиране ……. Голям интерес в сомелиерството за всички участници се оказа темата за „Правилното комбиниране на виното и храната”.

При браманите също присъстваха много и необятни теми. Основните бяха техники и похвати, методи за миксиране, класика, флеър, вкусови качества и др.