Национална Координационна среща на БАПС се проведе от 17 до 20 януари 2013г. в гСевлиево и Казанлък

Национална Координационна среща на БАПС се проведе от 17 до 20 януари 2013г. в гр.Севлиево и Гр.Казанлък. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.