Национална Координационна среща на БАПС се проведе 5 и 6 ноември 2011г. в гр. Троян

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 5 и 6 ноември 2011г. в гр.Троян. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.