Заседание на управителния съвет на Асоциацията на Училищата по Ресторантьорство и Хотелиерство в България

На 06.07.2012 г. в ПГТ „Д-р Васил Берон“ град Велико Търново се проведе разширено заседание на УС и КС на Асоциацията на Училищата по Ресторантьорство и Хотелиерство. На тази работна среща присъстваха и г-жа Магдалена Станулова – държавен експерт в МОМН гр. София, г-н Иван Манчев и целият управителен съвет на Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ), г-н Жоро Иванов от Евроток – България, г-н Михаил Марковски – Българска асоциация на професионалните сомелиери (БАПС) и домакините от ПГТ „Д-р Васил Берон“ град Велико Търново с директор г-жа Бонка Иванова. На заседанието бяха разгледани следните въпроси:

Бяха разгледани и въпроси, свързани с разработване на нови учебни планове и програми, 6.7.12g.Zasedanie_na_AURHсъобразени с Европейската референтна мярка. Сформирани са групи от учители-специалисти, които заедно с БАПГ ще започнат разработване на нова учебна програма по технология на кулинарната продукция.

Уточни се и форматът по провеждане на Националното състезание по професии, което ще се провежда всяка година в град Пловдив съвместно с „Кулинарна купа“.

6.7.12g.Zasedanie_na_AURHРегионалните състения ще се провеждат от АУРХ.

Срещaта премина много ползотворно и от присъствието на всики асоциации е видно, че бизнесът в туристическия бранш е заинтересован от качеството на професионалното образование.