Контакти

Асоциация на Сомелиерите в България – АСБ

Председател:

Михаил Марковски

Email: misho_markovski@abv.bg

Генерален Координатор:

Катя Бакиева

Тел: +359 88 229 4690

Email: sommelierbgcoordinator@gmail.com