Национална Координационна среща на БАПС – 19 и 20 октомври 2013г.

Национална Координационна среща на БАПС ще се проведе от 19 до 20 октомври 2013г. в гр.Велико Търново. По време на срещата ще се обсъждат въпроси за дейността заложена в устава на БАПС. Срещата ще се проведе паралелно с празника на готвачите “ Свети Лаврентии “ който е организиран от Българска Асоциация на Професионалните Готвачи със шествие из улиците на Търново.

seminar-events