Семинар по сомелиерство в град Пловдив през месец септември 2013

В Професионална Гимназия по Туризъм “ Проф. д-р Асен Златаров “ се организира на 23 и 24 септември 2013г.

За повече информация изпращайте въпросите си на имейл: bapscoordinator.forbg@sommelierbg.com

Obuchenie