Национална Координационна среща на БАПС се проведе 9 и 10 април 2010г. в гр.Пловдив

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 9 и 10 април 2010г. в гр.Пловдив. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.