Национална Координационна среща на БАПС се проведе 16 и 17 януари 2010г.

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 16 и 17 януари 2010г. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС