Национална Координационна среща на БАПС се проведе 22 и 23 януари 2011г. в гр. Пловдив

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 22 и 23 януари 2011г. в гр. Пловдив. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.