Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 19 май 2011г. в гр. Казанлък

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 18 и 19 май 2011г. в гр. Казанлък. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.