Национална Координационна среща на БАПС се проведе 7 и 8 ноември 2009г. във гр.Стара Загора

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 7 и 8 ноември 2009г. във гр.Стара Загора. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.