Национална Координационна среща на БАПС се проведе 27 и 28 септември 2012г. в гр. Плевен

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 27 и 28 септември 2012г. в гр. Плевен. По време на срещата бяха взети решения  за дейност заложена в устава на БАПС.