Rose Wine Expo Казанлък 2014

”ВИНО И РОЗИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ”

ЕЖЕГОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РОЗЕ КАЗАНЛЪK

ROSE WINE EXPO KAZANLAK 2014

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: съвпада с ежегодния ПРАЗНИК НА РОЗАТА В КАЗАНЛЪК – първия уикенд на ЮНИ /по решение на Общинския съвет/
МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860“

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ на ВОДЕЩИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ и ДЕБЮТИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ на ВИНА, ВИНОПРОДУКТИ И СТОКИ, тематично свързани с ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО и ОРГАНИЧНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ;
2. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“;
3. ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС ”ДИЗАЙН НА ВИНЕН ЕТИКЕТ, ВИЗИЯ и ТЪРГОВСКА МАРКА”
4. ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ, БЕСЕДИ и МИНИКОНФЕРЕНЦИИ, тематично свързани с основните характеристики на ФЕСТИВАЛА;
5. МУЛТИМЕДИЙНИ И ЖАНРОВИ АРТ СЪБИТИЯ, съпътстващи ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА /ВИНОРЕЛ, УЪРКШОП и ДР./
6. БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА РОЗЕТО

ОСНОВНИ  ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

Популяризиране на българската винена култура, традиции и практики пред гостите на празниците от страната и чужбина, както и сред младото поколение на Розовата Долина. Свързване на древните вино- и розопроизводителни земеделски традиции с богатата на исторически артефакти Долина на Тракийските царе.
Артистичен  прочит на античната  история  и  възсъздаване на винени ритуали и  орфически  обряди,които демонстрират древната  връзката  между виното и човека.
Обогатяване познанията за  гурме културата и съчетаване на вино с  храна, представяне на нови биопродукти и напитки, популяризиране  принципите  на  природосъобразния,здравословен и пълноценен начин на живот.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“ е единствената по рода си инициатива в страната за този тип РОЗОВИ вина .
Този конкурс генерира съпричастност, интерес и съревнование сред винопроизводители, технолози и енолози, сомелиери, специалисти по вината и изтъкати винени журналисти.
Уникалният “ЗЛАТЕН КИЛИКС” е най-престижната НАГРАДА ЗА РОЗЕ в България. БОГАТИЯТ НАГРАДЕН ФОНД на ФЕСТИВАЛА стимулира и подкрепя нови и малки винопроизводителни фирми.

Rose Wine Expo

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1. СТОЛИЦА НА РОЗЕТО – Превръщането на Казанлък в туристическа винена дестинация и отправна точка към основните винени маршрути  на страната.

2. ТРАКИ, РОЗИ и ВИНО – Създаване на стойностен културен продукт и притегателен туристически акцент, който да генерира постоянен интерес към Града, Долината и Страната ни.

3. ”ДНИ НА ВИНО и РОЗИ“ – Разнообразни Арт и Мултимедийни събития, които да естетизират идеите на ФЕСТИВАЛА и да го превърнат в поликултурна сцена за изява на млади и изявени таланти.

4. МУЗЕЙ  НА РОЗЕТО – чрез дарителски дейности и енологично-изследователска работа да се създаде сбирка от различни реколти вино РОЗЕ, които да проследяват историята на виното от този тип в България. Към колекцията е желателно да се оформи и сбирка от съдове, етикети и материали, тематично свързани с виното РОЗЕ.

ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ФЕСТИВАЛЪТ представлява ежегоден тридневен форум, който се  ситуира на закрито пространство в центъра на града с представителни функции, което представлява обществена културна институция, обект на посещения от официални лица и чуждестранни туристи по време на ПРАЗНИКА НА  РОЗАТА.
Предвид целите, които този ФЕСТИВАЛ си поставя, ИЗБОРЪТ НА МЯСТОТО за неговото провеждане, както и ВРЕМЕТО на това провеждане,  са от определящо значение. Изискването да е ситуирано изложението под покрив е допълнително изискуемо условие от ЗАКОНА ЗА ВИНОТО.

ОРГАНИЗАЦИОННОАДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА ФЕСТИВАЛА:

ОРГАНИЗАТОР: „АБСОЛЮТ“ ЕООД

АДМИНИСТРАТИВНИ ПАРТНЬОРИ: ОБЩИНА  КАЗАНЛЪК

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПАРТНЬОРИ: 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860“
БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СОМЕЛИЕРИ-БАПС

 С  ПАРТНЬОРСТВОТО   НА:  

НГПИД „Акад. ДЕЧКО УЗУНОВ“, НУМСИ „ХРИСТИНА МОРФОВА“, АРТ ГАЛЕРИЯ „АТЕЛИЕТО“ И РОСЕН ДОНЧЕВ, „ТОРА АРТ-АТЕЛИЕ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ЛЕЕНЕ“, СМЕСЕН ХОР „ПЕТКО СТАЙНОВ“, „КИАРА-Н“-КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ, МИНЕРАЛНА ВОДА „СЕВТОПОЛИС“, ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР „РАЗЦВЕТ“ СТАРА ЗАГОРА, Р-Т „СТАРАТА КЪЩА“-ЕНИНА, „КЪЩАТА НА РОЗИТЕ“, „СТЕНЛИ СТИЛ“, КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, СБХ-КАЗАНЛЪК, „ВИФОР“, „ХЕЛИКОН“, ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-КАТЕДРА КУЛТУРОЛОГИЯ-ДОЦ.ЗАРЕВ, СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНОЛОЗИ

НАГРАДЕН ФОНД:

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“

КРИТЕРИИ:
Участват винопроизводители от България с последната /предпоследна/ си реколта Розови тихи или шумящи вина.
Специална дегустационна комисия, подбрана от ОРГАНИЗАТОРИТЕ, определя и отличава определен брой вина по строго определени правила, общоприети в практиката критерии на органолептичен анализ и “сляпа”дегустация. Вината са оценявани по 100-точкова система и се състезават за ТРЕТА награда-минимум 80 точки /добри към много добри вина/; ВТОРА награда-минимум 85 точки /много впечатляващи и привлекателни вина/; ПЪРВА награда-минимум 95 точки /отлични прекрасни вина/
ПРАВИЛАТА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В НАРОЧЕН ПРАВИЛНИК ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО.

DSCN1686

ПЪРВА НАГРАДА – ЗЛАТЕН КИЛИКС
ВТОРА НАГРАДА – СРЕБЪРНА ФИАЛА 
ТРЕТА НАГРАДА – СРЕБЪРНА  КАНА ЗА ВИНО 
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ I степенНаграда на БАПС 
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ II- Награда на СЕБ 
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ III-Награда  на ВИНЕНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
МЕДАЛ – НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ НА РОЗЕ – ВРЪЧВА СЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА ДЕБЮТНА МАРКА ВИНО РОЗЕ.
НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТ,ВИЗИЯ  и ТЪРГОВСКА МАРКА 
ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ И МЕДАЛИ  ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО.
ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ ЗА: 

ПАМЕТНА НАГРАДА НА ЧАСТЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД  ОТ ИМЕТО НА  СЕМ. ДИНЕВИ „МАЛКИЯ ПРИНЦ“ – ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ  И  ОТДАДЕНОСТ- ПРИСЪЖДА СЕ НА ФИРМА ИЛИ ЧАСТНО ЛИЦЕ.

ПЪРВИТЕ ТРИ НАГРАДИ СА ТЕМАТИЧНО ПОДБРАНИ И БЕЗВЪЗМЕЗНО ДАРЕНИ ЗА ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА 1-3 ЮНИ 2011г.ОТ ДОЦ. КОСЬО ЗАРЕВ /бивш директор ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“.

Наградите представляват авторски художествени интерпретации на оригинали от Тракийското културно наследство и авторски.
Грамотите  се връчват за принос в популяризиране на винената култура на България, ценното ни културно-историческо наследство и уникалните ни розо- и винопроизводителни практики.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ: В  КОНКУРСЪТ ЗА РОЗЕ “ЗЛАТЕН КИЛИКС“ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ЗА ОЦЕНКА И ЖУРИРАНЕ ИЗВЪН РЕГЛАМЕНТА  ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ С РОЗОВИ ВИНА ТИП: ТИХИ ИЛИ ШУМЯЩИ  ОТ ДРУГИ СТРАНИ.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ И РЕКЛАМА:
TV PRESS D, SOMMELIERBG.COM, EXPORTER.BG, GOODWINE.BG, VINOTO.COM, APOLLOWINE.COM, КАТАЛОГ НА ВИНОТО, VINO.BG, DI VINO, BG-NES

КОНТАКТИ:
МИРОСЛАВ ДУНДАКОВ – GSM: 0888/809063;  е-mail: absolut1965@abv.bg
АННА ДУНДАКОВА – GSM: 0898/867676; е-mail: andineva@gmail.com