Ако сте Сомелиер

АКО СТЕ СОМЕЛИЕР,

разгледайте страниците в сайта, описващи регламента, етапите и програмата на конкурса, вижте галерията със снимки и не се колебайте да се  регистрирайте за участие в конкурса за 2015 г.! 

“СОМЕЛИЕР НА ГОДИНАТА 2015″РЕГЛАМЕНТ И ЕТАПИ НА КОНКУРСА

 

– 20 ноември 2014 – 13 март 2015

 


 • Първи кръг
 • Втори кръг
 • Финал

ПЪРВИ КРЪГ  – ОНЛАЙН ТЕСТ

Правила и Описание

Първият кръг е отворен за всички кандидати – квалифицирани професионалисти, любители, членове и не членове на БАПС.

Този кръг се провежда под формата на тест (писмен изпит), в който са включени  въпроси и отговор по казус, обхващащи всички области на виното, вкл. законодателство, лозарство и винопроизводство, както и националната напитка ракия.

Писменият изпит има за цел проверка на теоретичната подготовка на  участниците относно лозаро-винарските области, виненото грозде, вино етикетите, стиловете вина, реколтите, винарските изби, винените компании, винените брандове, вино законите и водещите фигури (известни личности) от света на виното.

Тестът протича изцяло по електронен път и е отворен от 20 ноември 2014  до 20 януари 2015 г.

Неговата продължителност е само 4 (четири) часа  – отговори на писмения тест плюс отговор по казус.

Времето, за което се попълва он-лайн теста е от изключително значение. 

Всеки участник получава на посочения от него е-mail в Заявката за участие (Виж КОНТАКТИ) и един казуспо  които състезателят трябва да напише експозе.

Всеки казус описва определена ситуация (реална и/или измислена), в която участникът е поставен в ролята на практикуващ сомелиер и/или консултант любител и като такъв той трябва да изпълни поставените му задачи.

Отговорите по казуса могат да са многовариантни, както и да са написани като есе. Целта на казуса е  състезателят да отговори и да интерпретира знанията си по начина, по който той смята , че ще представи най-добре неговата винена култура и придобитите познания спрямокритериите за оценка:

 • достоверност на информацията
 • обхватност поставените задачи
 • съобразителност и оригиналност
 • изобретателност и въображение

При казуса всеки участник свободно и без ограничения, ако разполага с достатъчно време,  може да ползва информация от Интернет и/или печатни издания.  Ако в отговора на въпросите се ползват чужди пасажи и цитати, предмет на защита от авторското право, участникът е длъженда цитира източниците с посочени съответно линк или описание на заглавието и автора.

Чрез писмения казус в рамките на изпита участниците:

 • не са поставени в ролята на ученици и/или студенти 
 • могат да импровизират натрупаните знания по свой начин
 • могат да получат допълнителни познания, в случай, че се налага по време на изпита да търсят информация от приятели и/или специализираните електронни и печатни медии
 • могат да използват знанията си и да интерпретират как ще се справят в реална среда и ще се ориентират в морето от информация, свързана с виното

Оценки, Класиране и Жури:

Писменият тест автоматично изчислява точките в зависимост от времето, за което е попълнен и броя на верните отговори.

Експозето по казуса  се оценява от комисия в състав от 5-ма души, която включва председателя на БАПС и още 4-ма души – представители от винарския бранш и медийните партньори. Всеки член на комисията поставя своя оценка от 1 до 10 точки поотделно по всеки един от посочените по-горе критерий, като сборът от точките по всички критерии формира общата оценка на участника за експозето по казуса – част от писмения тест. Крайната оценка представлява средно аритметична величина на общия сбор от оценките на 5-мата членове на комисията.

Максималната оценка за първия етап на конкурса „Сомелиер на годината“ за казуса е 40 точки.

Окончателната оценка на писмения тест представлява общия сбор от оценките на писмения тест и оценката на експозето по казуса. Въз основа на нея се определя и подрежда класирането на първия етап от конкурса.

ВТОРИ КРЪГ – РЕГИОНАЛНИ КОНКУРСИ

Правила и Описание

Всички участници, които са преминали през първия кръг ( писмения  изпит) ще бъдат допуснати за участие в регионалните конкурси.

Членовете на БАПС ще са пренасочени към един от 6-те региона за участие на място в регионалния конкурс (най-близо до мястото, където живеят) , а не членовете на БАПС сами трябва да изберат регионалния конкурс, в който ще участват.

Любителите с най-висок резултат от писмения тест също ще бъдат поканени за участие в регионален конкурс, който сами ще изберат.

Регионалните състезания ще се проведат в периода от 23 януари 2015   до 06 март 2015 г. в шестте града от различните региони на страната. Избраните градове са в близост до местата, в които има изградени професионални и любителски клубове на БАПС, за да бъде осигурено присъствието на техните членове във връзка с организацията на конкурса:

 1. 06 март 2015 – Банско – Клубове Банско, Благоевград, Разлог, Петрич, Сандански, Велинград
 2. 27 февруари 2015 – Бургас – Клубове Бургас, Сливен, Ямбол, Несебър, св. Влас
 3. 06 февруари 2015 – Варна – Клубове Варна, Добрич, Шумен, Провадия
 4. 20 февруари 2015 – Велико Търново – Клубове В.Търново ,Русе, Плевен, Троян, Габрово, Севлиево
 5. 13 февруари 2015 – Пловдив – Клубове Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Смолян, Хасково, Карлово
 6. 23 януари 2015 – София – Клубове София, Кюстендил, Перник

Поканените състезатели, които не са в състояние да участват в съответния  регионален конкурс в определения ден, час и място, губят своето право за участие  и председателят на БАПС Михаил Марковски може да избере и да покани на негово място следващият го кандидат от класирането на първия кръг. Като втори шанс покана за участие в следващ регионален конкурс могат да получат и състезателите, които са участвали в един от вече проведените регионални конкурси, но не са успели да заемат призовото първо място и да се класират за финала на националния конкурс.

 

В  регионалното състезание няма писмен изпит.

Оценката от първия кръг на  писмения тест се прибавя към тази, получена от участието в регионалния конкурс.

Времето, необходимо за провеждането на регионалното състезание е в рамките на два дни (четвъртък и петък), като вторият етап на конкурса – винената вечеря,  се провежда на втория ден (петък).

Регионалните конкурси включват програма от три кръга:

 • Първи кръг за състезатели, професионалисти и любители
 • Втори кръг само за състезатели
 • Трети кръг само за състезатели

Първи кръг за състезатели, професионалисти и любители :

 • Дегустация на „сляпо“
 • Словесно описание на вината
 • Кулинарни препоръки за сводяване на виното с храната

Вината се дегустират в 7 серии по 8 вина в серия, разделени на бели, розе и червени, като между сериите има паузи за почивка.

За състезателите и професионалистите: Дегустацията се провежда по правила „на сляпо” с оценъчни карти по 100 балната система, съдържащи два критерия: точки за оценка на виното и предполагаема цена в магазин.

За любителите: Дегустацията се провежда по правила „на сляпо” с оценъчни карти по 6-тобална система, но могат да изберат и карти по 100 бална система. Оценките дадени от любителите по 6-то балната система се приравняват към 100 балната система, съдържащи два критерия: точки за оценка на виното и предполагаема цена в магазин.

За всички участници: Точкуването се прави по дедуктивния метод за дегустация, като точки ще се дават за оценка на окото, носа и небцето,  и накрая се обобщава от началните и крайните заключения на всяко вино.

На масата пред всеки кандидат се поставят чаши за вино, в които се налива вино от опакована и номерирана по ред на пробата бутилка  и готови формуляри за попълване според броя на вината. Кандидатът трябва да дегустира вината по поставения ред – 1 пенливо вино, 1 бялo, 1 розе и  1 червено и за всяко вино да попълни в отделен формуляр своята оценка в точки, предполагаема цена в магазин, да опише виното по критериите за външен вид, аромат и вкус и да даде препоръка за съчетание с храна. Времето е ограничено в рамките на 45 минути.

За любителите, участието в регионалните конкурси завършва в този кръг и въз основа на получения общ резултат от двата етапа на регионалния конкурс се определя класацията на първите 6 участника, които ще вземат  участие и на финала.

Втори кръг за състезатели:

 • Декантиране на червено вино

Практическия  тест за проверка на уменията за декантиране на едно червено вино се провежда индивидуално пред официалното жури на конкурса.

Участниците в състезанието изтеглят в томбола номер поред за демонстрацията и виното, което ще декантират. Те разполагат с избор на винени чаши, декантер, чаши за вода и аксесоари, които да ползват. Журито е настанено около маса за хранене, на която участникът трябва да постави правилните винени чаши и чаши за вода  –  по една за всеки от журито, налива вода на всеки, избира правилния декантер, представя виното, декантира и сервира виното на журито. Демонстрацията трябва да бъде извършена в рамките на 8 минути.

Трети кръг за състезатели:

 • Welcome drink
 • 5-степенна винена вечеря

На винената вечеря състезателите в подходящо облекло трябва да демонстрират пред гостите умения за обслужване, боравене със сомелиерско оборудване и подходящо поведение, с което да излъчват спокойствие и увереност.

Всеки състезател има район (маси, които да обслужва), различен за всяко вино и  се сменя ротационно с останалите за всяко вино и ястие.

Районът може да включва една или повече маси с определен брой гости.

По време на вечерята всеки състезател сервира бели, розе  и червени вина. Негова задача е да представя вината, да представя ястията и комбинирането им с виното, да отговаря на въпросите на гостите за виното, винарската изба, региона на произход и пр.

Накрая на вечерята гостите, обслужвани от състезателите оценяват тяхната работа по 6-то балната система и попълват оценъчните карти, които съдържат определените критерии.

Оценки, Класиране и Жури

Участниците в регионалните  конкурси ще бъдат оценявани от официално поканено жури, съставено от най-малко 5-ма до 8 души  –  председател на БАПС, зам.председател на БАПС, координатор на БАПС за града,  професионалисти с доказани сомелиерски умения и познания, специалисти с доказани дегустаторски и ресторантьорски умения , със силни познания в областта на виното,представители на винарските изби от региона.

Журито работи в присъствието на представители на винарските изби, желаещи да изпълняват ролята на квестори.

Оценките на журито в регионалните конкурси са от 1 до 10 точки за всеки един от трите кръга.

Максималната оценка за втория етап на конкурса „Сомелиер на годината“ е 36 точки:

 • 30 точки от официалното жури;
 • 6 точки от присъстващите на винената вечеря (средно аритметична величина, получена като общия брой на получените оценки се разделя на броя на попълнените формуляри за оценка).

Подреждането в крайната класация на регионалния конкурс се основава на резултатите, както от първия и втория кръг, така и от представянето на винената вечеря и получените точки. Класиралите се от 1-во до 3-то място кандидати на всяко от регионалните състезания участват в окончателната  класация за националното състезание. Когато резултатите дават основание или има равенство, може да бъде поканен за участие в националното състезание и четвърти кандидат.

Окончателният подбор на кандидатите, които преминават на регионалните състезания ще бъдат направени от председателя на БАПС Михаил Марковски .

В сайта на конкурса ще бъдат публикувани имената на заелите от първо до трето място в регионалните състезания, финалистите на националното състезание и избраните да носят титлата “Винлюбител на годината” на регионалните състезания.

ТРЕТИ КРЪГ  –  ФИНАЛ 

Правила и Описание

Шестимата победители на регионалните конкурси отиват на финалното състезание, което се състои от представяне вината, които участват в гала винената вечеря, демонстрация на уменията за декантиране на вино пред жури и гости и обслужване на масите по време на сервирането на 6-степенното меню

Състезателите на финала се подготвят от  ментор – професионалист от винения бранш. Всеки един от тях работи със своя ментор няколко часа преди началото на финалната вечер.  Шестимата ментори са едновременно и жури по време на вечерта и седят на отделни маси, заедно с гости и други членове на журито.  

По време на вечерята,  състезателите един по един, заедно със своите ментори излизат на подиуми, за да представят по едно от вината от винения лист към менюто, което преди това са изтеглели чрез жребий. През останалото време  те  трябва да демонстрират пред гостите уменията за обслужване на масата, декантиране на вино, боравене със сомелиерско оборудване и подходящо поведение, с което да излъчват спокойствие, увереност, ведро настроение, за да спечелят адмирациите на журито и гостите.

Всеки състезател работи на маса пред жури и гости, различна за всяко вино и ястие и се сменя с останалите 5 участника на ротационен принцип.

По време на вечерята всеки сомелиер сервира бели, розе и червени вина, по реда подреден в менюто. Неговата задача е да представя вината, ястията и  комбинирането им с виното, да отговаря на въпросите на гостите за виното, избата, региона на произход и пр.

Накрая на вечерята журито и гостите, обслужвани от 6-мата финалисти – състезатели сомелиери, оценяват тяхната работа по 6-то балната система и попълват оценките в карти, в които са описани критериите.

Оценка на журито и гостите представлява средно аритметична величина, получена като общия брой на оценките се разделя на броя на попълнените формуляри.

Журито 

Участниците във финала на  конкурса ще бъдат оценявани от официално поканено жури, съставено от най-малко 18 души  –   доказани професионалисти със сомелиерски умения и познания, специалисти от ресторантьорския и туристическия бранш със силни познания в областта на виното, представители на винарските изби, медийните партньори и др. Шестима души от журито са предварително избрани от организаторите на конкурса за ментори на състезателите.

Крайната оценка, въз основа на която се определя класирането представлява сбор от оценката на журито и специално поканените гости –  всички настанени на 6-те маси, обслужвани от финалистите по време на гала винената вечеря.

Любителят, който оглавява класацията с най-много получени точки от писмения изпит и получил титлата на един от регионалните конкурси получава  титла “Винолюбител на годината  2015 “.  

 БАПС