Ако сте винолюбител

АКО СТЕ ВИНОЛЮБИТЕЛ

не пропускайте възможността да опитате едни от най-добрите български вина и да дадете своята оценка по време на дегустациите в регионалните конкурси в градовете София, Банско, Варна, Пловдив, Велико Търново и Бургас!

АКО СТЕ РЕСТОРАНТЬОР

и сте привърженик на модерния начин на хранене, с който превръщате ежедневието в приятен и разтоварващ ритуал, сте добре дошъл на дегустациите и на винените вечери по време на конкурса!

АКО СТЕ ПОЧИТАТЕЛ

и познавате виното, неговия омайващ характер и изключителното му многообразие от стилове, аромати и вкусове, не пропускайте шанса да се насладите на  винените вечери – част от програмата на конкурса!

ПЪРВИ КРЪГ  – ОНЛАЙН ТЕСТ

Правила и Описание

Първият кръг е отворен за всички кандидати – квалифицирани професионалисти, любители, членове и не членове на БАПС.

Този кръг се провежда под формата на тест (писмен изпит), в който са включени  въпроси и отговор по казус, обхващащи всички области на виното, вкл. законодателство, лозарство и винопроизводство, както и националната напитка ракия.

Писменият изпит има за цел проверка на теоретичната подготовка на  участниците относно лозаро-винарските области, виненото грозде, вино етикетите, стиловете вина, реколтите, винарските изби, винените компании, винените брандове, вино законите и водещите фигури (известни личности) от света на виното.

Тестът протича изцяло по електронен път и е отворен от 20 ноември 2014  до 20 януари 2015 г.

Неговата продължителност е само 4 (четири) часа  – отговори на писмения тест плюс отговор по казус.

Времето, за което се попълва он-лайн теста е от изключително значение. 

Всеки участник получава на посочения от него е-mail в Заявката за участие (Виж КОНТАКТИ) и един казуспо  които състезателят трябва да напише експозе.

Всеки казус описва определена ситуация (реална и/или измислена), в която участникът е поставен в ролята на практикуващ сомелиер и/или консултант любител и като такъв той трябва да изпълни поставените му задачи.

Отговорите по казуса могат да са многовариантни, както и да са написани като есе. Целта на казуса е  състезателят да отговори и да интерпретира знанията си по начина, по който той смята , че ще представи най-добре неговата винена култура и придобитите познания спрямокритериите за оценка:

 • достоверност на информацията
 • обхватност поставените задачи
 • съобразителност и оригиналност
 • изобретателност и въображение

При казуса всеки участник свободно и без ограничения, ако разполага с достатъчно време,  може да ползва информация от Интернет и/или печатни издания.  Ако в отговора на въпросите се ползват чужди пасажи и цитати, предмет на защита от авторското право, участникът е длъженда цитира източниците с посочени съответно линк или описание на заглавието и автора.

Чрез писмения казус в рамките на изпита участниците:

 • не са поставени в ролята на ученици и/или студенти 
 • могат да импровизират натрупаните знания по свой начин
 • могат да получат допълнителни познания, в случай, че се налага по време на изпита да търсят информация от приятели и/или специализираните електронни и печатни медии
 • могат да използват знанията си и да интерпретират как ще се справят в реална среда и ще се ориентират в морето от информация, свързана с виното

Оценки, Класиране и Жури:

Писменият тест автоматично изчислява точките в зависимост от времето, за което е попълнен и броя на верните отговори.

Експозето по казуса  се оценява от комисия в състав от 5-ма души, която включва председателя на БАПС и още 4-ма души – представители от винарския бранш и медийните партньори. Всеки член на комисията поставя своя оценка от 1 до 10 точки поотделно по всеки един от посочените по-горе критерий, като сборът от точките по всички критерии формира общата оценка на участника за експозето по казуса – част от писмения тест. Крайната оценка представлява средно аритметична величина на общия сбор от оценките на 5-мата членове на комисията.

Максималната оценка за първия етап на конкурса „Сомелиер на годината“ за казуса е 40 точки.

Окончателната оценка на писмения тест представлява общия сбор от оценките на писмения тест и оценката на експозето по казуса. Въз основа на нея се определя и подрежда класирането на първия етап от конкурса.

ВТОРИ КРЪГ – РЕГИОНАЛНИ КОНКУРСИ

Правила и Описание

Всички участници, които са преминали през първия кръг ( писмения  изпит) ще бъдат допуснати за участие в регионалните конкурси.

Членовете на БАПС ще са пренасочени към един от 6-те региона за участие на място в регионалния конкурс (най-близо до мястото, където живеят) , а не членовете на БАПС сами трябва да изберат регионалния конкурс, в който ще участват.

Любителите с най-висок резултат от писмения тест също ще бъдат поканени за участие в регионален конкурс, който сами ще изберат.

Регионалните състезания ще се проведат в периода от 23 януари 2015   до 06 март 2015 г. в шестте града от различните региони на страната. Избраните градове са в близост до местата, в които има изградени професионални и любителски клубове на БАПС, за да бъде осигурено присъствието на техните членове във връзка с организацията на конкурса:

 1. 30 януари 2015 – Банско – Клубове Банско, Благоевград, Разлог, Петрич, Сандански, Велинград
 2. 27 февруари 2015 – Бургас – Клубове Бургас, Сливен, Ямбол, Несебър, св. Влас
 3. 06 февруари 2015 – Варна – Клубове Варна, Добрич, Шумен, Провадия
 4. 20 февруари 2015 – Велико Търново – Клубове В.Търново ,Русе, Плевен, Троян, Габрово, Севлиево
 5. 13 февруари 2015 – Пловдив – Клубове Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Смолян, Хасково, Карлово
 6. 23 януари 2015 – София – Клубове София, Кюстендил, Перник                                                       В  регионалното състезание няма писмен изпит.   
 7. Регионалните конкурси включват програма от три кръга:
  • Първи кръг за състезатели, професионалисти и любители
  • Втори кръг само за състезатели
  • Трети кръг само за състезатели

  Първи кръг за състезатели, професионалисти и любители :

  • Дегустация на „сляпо“
  • Словесно описание на вината
  • Кулинарни препоръки за сводяване на виното с храната

Вината се дегустират в 7 серии по 8 вина в серия, разделени на бели, розе и червени, като между сериите има паузи за почивка.

За любителите: Дегустацията се провежда по правила „на сляпо” с оценъчни карти по 6-тобална система, но могат да изберат и карти по 100 бална система. Оценките дадени от любителите по 6-то балната система се приравняват към 100 балната система, съдържащи два критерия: точки за оценка на виното и предполагаема цена в магазин.

За всички участници: Точкуването се прави по дедуктивния метод за дегустация, като точки ще се дават за оценка на окото, носа и небцето,  и накрая се обобщава от началните и крайните заключения на всяко вино.

На масата пред всеки кандидат се поставят чаши за вино, в които се налива вино от опакована и номерирана по ред на пробата бутилка  и готови формуляри за попълване според броя на вината. Кандидатът трябва да дегустира вината по поставения ред – 1 пенливо вино, 1 бялo, 1 розе и  1 червено и за всяко вино да попълни в отделен формуляр своята оценка в точки, предполагаема цена в магазин, да опише виното по критериите за външен вид, аромат и вкус и да даде препоръка за съчетание с храна. Времето е ограничено в рамките на 45 минути.

За любителите, участието в регионалните конкурси завършва в този кръг и въз основа на получения общ резултат от двата етапа на регионалния конкурс се определя класацията на първите 6 участника, които ще вземат  участие и на финала.

Окончателният подбор на кандидатите, които преминават на регионалните състезания ще бъдат направени от председателя на БАПС Михаил Марковски .

В сайта на конкурса ще бъдат публикувани имената на заелите от първо до трето място в регионалните състезания, финалистите на националното състезание и избраните да носят титлата “Винлюбител на годината” на регионалните състезания.

Hilton_Sofia

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС – СОФИЯ

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ЗАЛА “МУСАЛА” – ХОТЕЛ ХИЛТЪН

 

ДЕГУСТАЦИИ НА СЛЯПО

ЗАЛА “РОЖЕН” ИЛИ ЗАЛА “АЛЕКО”

ХОТЕЛ ХИЛТЪН

22 януари (четвъртък) 2015

11.00 – 17.00 

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

23 януари (петък) 2015

11.00 – 16.00

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

19.00 – 23.00

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ВИЖ МЕНЮ И КУВЕРТ 

Куверти СОФИЯ 

Varna

 

 

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС –  ВАРНА

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

РЕСТОРАНТ  – КОМПЛЕКС ХОРИЗОНТ

 

ДЕГУСТАЦИИ НА СЛЯПО

КОМПЛЕКС ХОРИЗОНТ

05 февруари (четвъртък) 2015

11.00 – 17.00 

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

06 февруари (петък) 2015

11.00 – 16.00

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

19.00 – 23.00

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ВИЖ МЕНЮ И КУВЕРТ 

Куверти ВАРНА

 

изтеглен файл

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС –  ПЛОВДИВ

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

РЕСТОРАНТ “БЕНДИДА” – НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ

 

ДЕГУСТАЦИИ НА СЛЯПО

ЗАЛА – НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ

12 февруари (четвъртък) 2015

11.00 – 17.00 

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

13 февруари (петък) 2015

11.00 – 16.00

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

19.00 – 23.00

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ВИЖ МЕНЮ И КУВЕРТ 

Куверти ПЛОВДИВ

 

LOGO Premier1

 

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС –  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

РЕСТОРАНТ “ПРЕМИЕР” – ХОТЕЛ ПРЕМИЕР 

 

ДЕГУСТАЦИИ НА СЛЯПО

ЗАЛА – ХОТЕЛ ПРЕМИЕР

19 февруари (четвъртък) 2015

11.00 – 17.00 

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

20 февруари (петък) 2015

11.00 – 16.00

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

19.00 – 23.00

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ВИЖ МЕНЮ И КУВЕРТ 

Куверти В.ТЪРНОВО

 

logo1bl

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС –  БУРГАС

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

РЕСТОРАНТ “ПРИМОРЕЦ” – ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРЕЦ 

 

ДЕГУСТАЦИИ НА СЛЯПО

ЗАЛА – ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРЕЦ

26 февруари (четвъртък) 2015

11.00 – 17.00 

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

27 февруари (петък) 2015

11.00 – 16.00

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

19.00 – 23.00

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ВИЖ МЕНЮ И КУВЕРТ

Куверти БУРГАС 

new_logo_2

 

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС – БАНСКО

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ЗАЛА “БОСФОР I” – РЕГНУМ СПА ХОТЕЛ

 

ДЕГУСТАЦИИ НА СЛЯПО

КОМПЛЕКС “МОЛЕРИТЕ”

05 март (четвъртък) 2015

11.00 – 17.00

КОМПЛЕКС “МОЛЕРИТЕ” 

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо  – ВХОД СВОБОДЕН

06 март (петък) 2015

11.00 – 16.00

КОМПЛЕКС “МОЛЕРИТЕ”

ДЕГУСТАЦИИ на сляпо – ВХОД СВОБОДЕН

19.00 – 23.00

РЕГНУМ СПА  ХОТЕЛ

ВИНЕНА ВЕЧЕРЯ

ВИЖ МЕНЮ И КУВЕРТ  

Куверти БАНСКО

 БАПС