Съвместно обучение на Андерсен Кепитъл и БАПС

Съвместно обучение на Андерсен Кепитъл и Българска Асоциация на Професионалните Сомелиери се се организира в Хотел Лъки. Обучението на ресторантски екип, беше насочено в провеждане на Тренинг за мениджъри, салонни управители и сервитьори. Този вид обучения бяха от полза за главни и помощник готвачи които, имат участие в управлението на обекта. Обучението се осъществи между датите 15 – 17 април 2008г. в хотел Лъки Банско.

В обучението се разгледаха доаста проблематични въпроси като се акцентира върху подготовката за работа, приемане на резервация, провеждане на инстуктажи, посрещане и настаняване,познаване на продуктите, комуникация, работа в екип, сервиране и др.

Благодарение на тридневното обучение в реална обстановка водещите кадри  в обекта успяха да извадят сами за себе си изводи и анализи върху който от тук нататък ще обърнат внимание.