Национална Координационна среща на БАПС се проведе 26 и 28 юни 2009г в с. Арбанаси

Национална Координационна среща на БАПС се проведе 26 и 28 юни 2009г в с. Арбанаси. По време на срещата бяха взети решения за дейност заложена в устава на БАПС.